AB building s.r.o.


O nás

Stavební společnost AB building s.r.o. byla založena v roce první polovině roku 1999. Hlavní činností společnosti je provádění generálních dodávek staveb formou "na klíč". Zajištuje stavební a montážní práce včetne technologických částí staveb v oboru pozemního stavitelství. Specializací společnosti je provádění monolitických konstrukcí a rekonstrukce staveb i za provozu.
Společnost zavedla a udržuje systém managementu jakosti a je od roku 2005 držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001.Odpovědní pracovníci společnosti mají príslušnou autorizaci pro provádění odborných prací. Zkušený a kvalifikovaný kolektiv má bohaté zkušenosti s realizací pozemních staveb, s náročnou rekonstrukcí historických objektů, rekonstrukcí ve zdravotnictví a ve školství.

V průběhu let prověřila společnost kvalitu svých partnerů. Dnes jsou spolupracující subdodavatelské firmy zárukou profesní odbornosti a kvality. Prvotním cílem společnosti je spokojenost zákazníka. Hlavní zásadou je provádět stavební práce v prvotřídní technické kvalitě, zajistit technologickou kázeň a v krátkých dohodnutých termínech realizovat dílo na vysoké úrovni.

Věříme, že budete při případné vzájemné spolupráci s námi i Vy spokojeni.


Našim zákazníkum nabízíme

- inženýrskou činnost
- realizaci bytových staveb
- realizaci občanských staveb
- realizaci průmyslových staveb
- rekonstrukce historických objektů
- rekonstrukce staveb ve zdravotnictví
- rekonstrukce staveb ve školství
- rekonstrukce staveb pro ostatní státní sektor
- realizaci monolitických konstrukcí


Ekonomika společnosti

Za dobu existence nebyla společnost v platební neschopnosti. Závazky po lhůtě splatnosti společnost neeviduje.


Reklamace

Reklamace provedených prací není problémem společnosti. Případné vady a nedodělky jsou včas a řádně odstraněny. Za dobu existence nebyla vůči společnosti uplatnena žádná penalizace a nebyl dohodnut ani jiný zpusob úpravy plnění z důvodu nedodržení dohodnutých termínů a kvality.
© 2008 AB building s.r.o., Všechna práva vyhrazena.